Drift

1. Betegnelse på det å arbeide seg horisontalt eller vertikalt inn i berget, også kalt driving; 2. generell betegnelse på et bergrom eller flere bergrom i sammenheng.

 

Ad 1. Eksempelsetning: ”Under driften av en stoll inntraff enn eksplosjon.”

Ad 2. De viktigste d. i en gruve er sjakter, synker, stoller, orter og strosser.

 

Som det vil fremgå, svinger bruken av begrepet ’drift’ mellom det abstrakte og det konkrete, fra arbeidet til resultatet av dette arbeidet. Komposita som stolldrift, og ortdrift er derfor ikke entydige uten kontekst.