Kisstokk

Kisstokk/stokk

 

Betegnelse på et større, sammenhengende kisleiested hvor tykkelsen (mektigheten) var større enn bredden. Andre former var linjaler og linser, se disse.