Leksikonindeks2

Les dette først

Leksikonindeksen gir en samlet oversikt over alle oppslag som pr dato er registrert i prosjektet.

Blå ord er ferdig skrevet, de andre foreligger det råmateriale for. Det arbeides hele tiden med å skrive artikler for publisering, men ta gjerne kontakt hvis det er en artikkel med svart skrift du ønsker å få skrevet.  Produksjon av tekst ad hoc er generelt en ønsket arbeidsform i prosjektet.

Søk i indeksen med Ctrl+F. Finner du ikke det du søker, kan du prøve SØK-boksen. Her vil du også komme fram til synonymer. F.eks. vil du ikke finne 'pyritt' i leksikonindeksen, men bruker du SØK-boksen vil du komme fram til synonymet 'svovelkis'.

 

*A
adusere, afl, afsucht, aftagelse, after, afterhaug, aftersump, ag, agglomerering, agnor, akkordhauer, Akselkrans, Akseltapp, Aksise, Alen, alkymi, alluvialt gull, utvinning, aluminium, amalgam, amalgamasjon, amalgamere amboltstein Ammoniakk-krutt, amsstue, amthus, amtshus, Anbrudd, Anfall, anfangnaver, Anfare, Anfaring, Anfaringssjikt, angeflogen, Angelagt, angeweger, Anhenge, ankerjern, anlaag, Anlegg, anlegge, anleggspart, anleuter, anløpe, anløping, Anmelde, Anmeldelse, anmeldelsesprotokoll, Annaberg-bor, Anodekobber,  Anordning av 1735, Anordning av 1783, Anriking, anrikningssmelting, anrikningsstein, ansette, ansetter, Anskysse, Anskysser, Anslager, Anslaging, Anslå, Ansokning, anstalt, anstaltliste, anstaltsesjon, Anstikke, Anstikning, Anstrekker, ansyde, Ansyding, antimon, antimon, Anvisning, anvoksen, apråsa, Arbeidscirkumferens, arbeidsforfatning, Arbing, Architectura , subterranea, Arendalsfeltet, arkeometallurgi, Arkimedes skrue, arsen, arslær, artig, Arvestoll, aske, askeherd, askehull, askehus, assessor, ausgussboring, ausgussnaver, ausslager, Ausslagerfeisel, Autogenmaling, Avbrann, avbrudd, Avbruddsrull, Avbruddssvinge, Avbygge, Avbygging, Avbyggingsrom, avdrive, avdriver, avdriverherd, avdriverovn, avdriving, avfall , avfallslær, avfallsskog, avfelse, Avgang, avgrave, avheng, Avhenge, avkarbonisere, avkarbonisering, Avklappe, Avklapper, Avklapping, avkle, Avkline, avknipe seg, avlagt, avlegge, Avlstein, avpuffe, avrøste, avsenke, Avsetning, avskjære, Avslå vannet, avstrøk, avstrøkstre, avstå, avsølve, avsølving, avtak,

 *B
Bakke, Bakking, Bakvann, balancier, Balansestokk, balkro, ball, Bane, Baneflak, banke ut, Bankefelt, Bankehammer, banker, Bankestreng, Bankesvinge, Bankesvingjern, barresølv, Bart, barteskie, bartskjær, basemetall, basisk beskikning, bebygge, Bedekningsstubb, befare , befaringsprotokoll, begerverk, begerverksump, beinaske, beitel, bekkenkiste, bekkenpenger, beklappe, belegg, belegge, beleggstre, Belegningstre, Belgbryst, belghake, Belghode, Belghus, Belgkiste, Belglask, Belglist, Belgmaker, belgmester, Belgpipe, Belgrom, belgstang, Belgstilling, belgtrommelt, Belgtrå, Belgvekt, belgåsklave, belysning, bempel, benkeslemmer, beordring, bergamt, bergamtsbefaring, bergamtskriver, berganordning, bergart, Bergartsbånd, bergbefaring , bergbok, Bergbrytning, Bergbüchlein, bergbygging, Bergdjevelen, bergfall, Bergfeste, bergfint, bergfogd , Bergfrihet, bergfrue, Berggesell, berggutt, berghald, bergkadett, Bergkadettskolen, bergkassen, bergkasseregnskap, bergkasserer, bergknekt, bergkommissær, bergkompass, Bergkorpset, Berglakter, berglege, Bergloven av 1812, Bergloven av 1842, Bergloven av 1972, bergmannsdrakt, bergmannskor, bergmannsstav, bergmannsøks, Bergmester, Bergmåned, Bergordinansen av 1683, Bergordningen av 1540, Bergregalet, bergrettighetsprotokoll, bergrettslære, bergråd, Bergsjern, Bergsjernskaft, Bergsjernsmerke, Bergsjernsrem, bergskjøl, bergskriver, bergsmed, bergsmie, Bergsrom, bergstad, bergstatslære, Bergstuderendes forening, bergstue, bergsynger, bergtiende, bergtrollet, Bergverkenes  Landssammenslutning, Bergverksdirektoratet, Bergverkskontoret, bergverksrevir, bergverksseddel, Bergvesenet, Bergår, Bersveddragerske, besetningsmåte, besette, Beskikke, Beskikning, beskikningsanlegg, beskikningsapparat, beskikningsfyllkasse, beskikningsgalleri, beskikningskran, beskikningsovn, beskikningstrakt, beslag, beslager, Bessemerer , Bessemering, Bessemerkjepp, Bessemerkobber, bessemerstål, betjent, Bickfords sikkerhetslunte, Bierschicht, bilthauer, bimpel, binge, Bintlokk, Bintlokkstikke, Bjønning, Bjørn, Bjørnehode, Bjørnejern, Bladtapp, Blest, blester, blesterbu, blestergrop, blesterjern, blesterkrok, blestermunnstykke, blesterrør, blesterspade, blestertuft, Blestform, blestre, blestre, Blikk, blikke, blikksølv, blind, blind fyr, blindhull, Blindsjakt, Blokk, Blokkensvinge, bluff, bly, blyarbeid, blyblikk, blyglans, blyglette, Blykammermetoden, Blykonge, blykorn, blyprodukter, blysmelting, blystein, blysteinrøsteverk, blysteinsmelting, blystenrøsteforblying, Bløtmalm, bløtt stål, blåfarve, blåmalm, Blåse ned, Blåsebelg, Blåsehjul, Blåsehjulstokk, Blåsemaskin, blåserørprobering, Blåsning, Blåsningstid, blåster, Bobin, Bocholtz's kraftgenerator, boltebor, boltejern, bondebok, bondeerts, bondejern, bondeovn, bor, borbenk, Bordløpe, bore ”tørt", bore ”vått”, bore fux, borehullskrafse, borekaks, borestilling, Borfeisel, borgang, borhauer, borjern, borkrone, borkuse, bormaskin, Bornakke, Bornitt, borpipe, borsmed, borsmie, Borsynk, bortang, bortrekk, borvinde, Bose, braategøss, brandyrke, brannbukk, brannstykke, brannsølv, branntyv, brekke, Brekkstang , Breksje, Brems, bremseberg, Bremsefelt, Bremsehjul, bremsesjakt, Bremseskive, Bremsespill, Bremsestokk, Bremsetein, Brenne, Brenne en kanal, brennherd, brennhytte, brenning, Brenning, brennovn, brennstue, brennsølv, brent rikstein, brescianerståle, bresk, Brikett, Brikettere, Brikettering, Brikettpresse, Brille, Brilleovn, brinellhårdhet, brisant, Brom, Bronse, bru, Brudd, Brunkis, Bryst, Brystfallshjul, Brystmur, bryte, Bryte mot skrammen, bryte ned, bryte nyrevis, Brytingsmetode, bræde, bræder, brøste på, brøstestein, Brøttbukk, bråtegoss, Bukk, Bukkort, Bulgenkunst, Bulk-selektiv flotasjon, bunke, Bunnbord, bunnhelle, Bunnklemme, Bunnpute, bunnrull, Bunnskram, Bus, Buse, Bussdriving, busse, butsmidde, bygge, Bygge på rov, bygge zubuss, Byggverdig, bühntrekker, bære, bøls, børs, Børse, børsepenger, Bøsse, Bånd, Båsovn 

*C
canonboreverk, carbidkove, Centner, chevalement, cinders, Cirkumferens, Cirkumferensallmue, Cirkumferensbonde, Cirkumferensskog, Covellin, cupolovn, cyanidbehandling

*D
dagarbeid, dagarbeider, Dagbrudd, Dagen, Dagfelt, daghyttemester, Dagkjerrat, dagkløft, Dagsjakt, Dagstoll, Dagstrosse, Dagvann, Dagåpning, Dalahayes maskin, daler, Dam, damascenerstål, Damkrone, damplate, Dampmaskin , damstein, Damstiger, Darrekobber, Darrer, Darrkrets, Darrovn, Dekkplate, delet, demming, Den Norske Bergingeniørforening, deoksidasjon, depotfunn, derb, Det er sjikt, det evige dyp, Det nordenfjelske bergamt, Det norske kammer, Det norske system, Det sønnenfjelske bergamt, detektivbetjent, diamantborhull, digel, digelfot, digelovn, digelsmelting, digelstål, digelstålovn, digelsølv, direksjonsprinsippet, direkte metode, Direktoratet for mineralforvaltning, direktør, Diverse mål, dobbeltkast, dobbeltsjakt, dohnlage, dohnlægig, Dokimasi, Domholz, domholzfahrthasp, Domholzflak, dragjern, dragsjakt, dragste, Dragstempel, dreimalschmelzerei, drepe stål, drev, Drift, Drift mot dypet, Driftskonsesjon, Driftsvann, drikkedag, drive, Drive på garr, driver, Drivfeisel, drivhatt, Drivka, Drivning, drivovn, drivstokk, drum, drumstolpe, druse, druset gang, drømer, duktilitet, Durchhull, Durchschlag, Durchschlagig, Durchschlagøks, dydig malm, Dymling, Dynamitt, Dynamittkrutt, Dynamittvarmer , dynestokk, Dypet, dyste, dystepose, dystepulver, dødpukke, Dødrøsting, dødvarme, Dørje, dørnerlær, døv  berg, Døv mittel, døve bånd

 *E
edel, edelmetall, edle fall, eggvelle, einfarer, Ejektor, ekorn, Eksoterm reaksjon, Eksportkis, ekstraksjonshytte, ekstraksjonskar, Ekstraksjonsmalm, Ekstraksjonsverk, elektrisitet, Elektrisk  hasp, elektrisk skjerping, Elektrolyse, Elektrolytisk raffinering, Elektrolyttkobber, elektrolyttsølv, elektromasovn, elektrotermisk prosess, elevatorkurv, elglortmalm, Elmore-konsentrat, Elmore- maskin, Elmore-prosessen, Elmore-vaskeri, Endoterm reaksjon, engelsk hund, engelsk jern, Engelsk sjakt, engelskmann, Engelskmannfeisel, enmannsboring, Enmannsfeisel, erbteil, erholde frist, ertsbånd, ertsdragene, ertsdrum, ertsfall, Ertsgang, ertskammer, ertskove, Ertskybel, ertsleie, ertsleter, Ertsmittel, ertspropp, ertsprotokoll, ertssjeider, ertstakst, ertstakst , ertsty, ertstyrom, ertsvent, eskel, esse, essesveising, Etasje, Etasjebryting, Etasjehøyde, Etasjeort, Etasjeovn, Etterbrenne, Etterbryte, Etterlønn, etterslå erts, Evenstadovnen

*F
fabriksmide, fahl, fahlerts, Fahrhull, fahringssynk, Fahrkunst, Fahrthaspnaver, fahrtjern, Fahrtkrok, Fahrtsjenkel, fakkel, falband, Fall, fallart, fallblokk, Fallbukk, Falle i det fri, Fallhake, Fallort, Fallvinkel, Falunsk meiselbor, fangapparat, fangarmer, Fangdam, farbøsse, Fare, Fare inn, fare opp, Farelykt, Farende, Faretalg, farheft, Faring, Faringssynk, Faringstid, Fart, fartsjenkel, Farved, fasjiner, fast hengkappe, fast sten, fast stilling, faul, Favn, Fayalitt, feier,  Filhugger, Feisel, Felehode, fellingskar, fellujern, fels, felsehus, felsing, Felt, Felthus, Feltort, feltskjær, Feltstang, Feltstempel, Femmer, Femtrinnsprosessen, Fenghull, Fengkrutt, Fengnål, Fengpanne,  Fengrør, Fennoscandia, Ferrari-herd, ferrum nor(d)icum, ferske, ferskeherd, fersking, ferskjern, Feste baand, Fimmel, Fimmelfeisel, finbrenning, Finger, finhet, finhet, Finkis, finmalm, Finslagging, fint gull, fint sølv, firhugger, first, Fisle, Fisling, Fitzhemmer, fjerdemann, Fjær, Flak, flaksjakt, flammebro, Flammeovn, Flammeovnsmelting, Flammeovnsraffinering, Flammeovnsrøsting, Flash-smelting, Flat dam, flatmarksmile, flatstamper, flattjern, fliserts, flogiston, Flomgrav, Flossovn, Flotasjon, Flotasjonscelle, Flotasjonskis, Flotasjonskonsentrat, Flotasjonsreagens, Fluss, flussjern, flussmalm, flusspat, flyktig, Fløssberg, fløts, Fløtter, Fløyort, flåkkån, flång, foder, Fontaines fangapparat, forblye, forblying, forblæse, Forblåse, forbrenningsprodukt, Forbygge, Forbygging, Forbygning, Fordelingsfløtter, Fordemme, Fordre, Fordrebane, Fordrekar, Fordresynk, Fordring, Fordringsort, Fordringssjakt, Fordringsstoll, fordrumme, forfare, Forfarsing, forferdige, forhammer, Forherd, forhytte, forhytting, forhåpningsarbeid, Fôring, forkastning, Forlading, Forladning, forlag, forlegger, forleggtaker, Forlene, Forlening, Forleningsbok, Forleningsbrev, Forleningsdag, forlæse regninger, form, Formbryst, formekammer, former, formerhus, formeri, formermester, forming, formnivå, Formnivå, formplate, Formplate, formsand, formstokk, Forordning, Forordning av 1752, Forordning om jernverkene, forpakter, forpaktning, Forresterapparat, forrette, forsager, forsagt, forsatsblikk, forsert røsting, Forsett, Forskramme, Forskramming, forslaget, forslagge, forslagging, forslagsbly, forslås, forsmøre, Forstamt , forstander, forstbetjent, forstempling, forstorte, forstregt, forting, fortinge, fortinging, fortingsbok, fortingseddel, fortrykke, fortrykking, Fortømring, Forvandt, forvandtsteen, Forvaringskast, fosfor, fossil, Fot, Fothasp, fotjern, Fotstrosse, Fotstrossebryting, Fotstykke, Fourneyrons turbin, frahenge, framlemper, framute, Freiberg-haspel, freyes, Frikux, frisjeider, Frisjikt, Friskbly, Friske, Friskning, Friskovn, Friskpanne, Friskslagg, Friskstykke, friskt vær, frist, fristbevilling, fristprotokoll, Frosk, froskelampe, frynse, frynsing, Frysefôring, full berggesell, Fullgjøpel, fullherd, fullknekt, Fullkors, Fullprofilboring, Funngruve, Fussefall, Futeisen, Fyllbom, fylle, Fyllhammer, Fylling, Fyllingsdam, fyllkasse, Fyllort, fyndig, Fyr, Fyr på fyr, Fyrarbeid, Fyrbolts, Fyre, Fyre med vann, fyrfast, fyrgods , Fyrhauer, Fyrherd, Fyring, Fyrkast, Fyrmåned, Fyrort, Fyrsetting, Fyrsettingsort, Fyrsettingsstrosse, Fyrskram, Fyrstein, Fyrty, Fyrvarter, Færg, Førsel, Førselsbonde, Først, Førstefinner, Førstefinnerretten, førster

*G
gaffle seg, galleri, galmei, Gammelt støv, Gang, gangart, Gangbergart, gangdrag, gange, gangerts, gangpropp, gangsone, gangspill, gangstein, gangtog, gangtogsforekomst, ganse, Gar, Gare, Garherd, Garhytte, Garing, Garkobber, Garmaker, Garmakeri, Garovn, Garprøve , Garslagg, Gartønne, garve, garvestål, gassrøsteovn, gattere, gattering, Gebles, Geblese, gedigent  sølv, gegendrum, gegenskriver, Gehalt, geider, Gelatindynamitt, gemeng, generalbergkommissær, Generalforstamtet, geschick, Geschroten, Gesenk, gesenkhauer, gesvorner, geverker, geverkskap, Gewinn und Verlust, gi vann på naveret, giftfang, gigg, gighe, gikt, giktbru, giktdør, giktflamme, giktgalleri, giktmantel, giktmåler, giktrøyk, giktstøv, giktsvamp, gjennomsette, Gjennomslag, gjennomstemme, Gjøpel, Gjøpeldriver, Gjøpelhus, Gjøpelseil, Gjøpeltønne, gjøre brug, Gjøre sjikt, gjøre ut, gjøs, glettegate, glettehake, glettepotte, glettesjeider, gletteverk, Glückauf, glødeovn, glødevoks, glødspaan, gløttkammer, goderts, gods, godtslig, golving, grabenslig, Grabenstiger, Gran/gren, Granaillekobber, granalier, granulere, Grav, graver, gropmile, Groprøsting, gropsjaktovn, groschen, grov malm, groverts, grovfelsing, grovknuser, grovmalm, grovsjeiding, grovt sølv, grovty, grubecharte, Grunneierprinsippet, Grunnkux, Grunnstoll, gruve, gruvebok, Gruvedrift, Gruveekstrakt, gruveerts, Gruvefelt, gruvegutt, gruveingeniør, gruvejernbane, Gruvekjerrat, gruvekompass, Gruvelakter, gruvelampe, gruvelunge, gruveplass, gruveprotokoll, gruveregister, gruveslusk, gruvestøvel, gruvesølv, gruvetæring, Gruvetømmer, Gryta, grønnyrke, Grøtfitzhemmer, gråberg, gråbergmittel, gubbe, gull, gullamalgam, gullproduksjon, gullstuff, Gummidynamitt, Gurdynamitt, gyldisk sølv, gå , gå vassmerr 

*H
Hackewaltze, haek, Haga, hagelsett jern, Hakemaskin, halart, hale, Hals, halse, halvbred, halvbredkrok, halvfortømring, Halvkors, halvmetall, halvsjeider, Halvsvinge, hammer og bergsjern, hammerdam, hammerdrange, hammerdyne, Hammergar, Hammergaring, Hammerhjul, Hammerhjulstokk, Hammerhytte, Hammerkobber, hammerkolle, hammermester, hammermølle, hammerring, hammerskaft, hammerskriver, hammersmed, hammersvenn, hammerøye, handbjelke, Handelsvekt, happenbrett, Hardmalm, hardmetall, hardsatt jern, harking, harpe, Harzer såldsettingsmaskin, Haspel, Haspelhorn, Haspelknekt, Haspelseil, haspelsjakt, Haspelstøtter, haspeltønne, hauer, haugert, Haugrøsting, Heberwäsche, Heisemaskin, Heisetapp, Heisetønne, helbre, helfortømring, Helgebrenning, helgedriving, Helgesjikt, Helgevarter, hellegryte, Helsvinge, hematitt, heng, hengbenk, henge på, hengekompass, hengen, hengestilling, hengholz, Hengkappe, hengsle, Hengstilling, Hengstillingsskjoss, hengsvill, Herd, herde, herdevann, herdfersking, herdglette, herding, herdtallerken, herdvasking, herdvegg, Herons brønn, Hestebane, Hestefordring, Hestekunst, Hestevandring, hev, Hevarm, heve, Hjelpearm, Hjelpestoll, hjertetre, hjertstokk, hjulanker med skinne, Hjularm, Hjularmbolt, Hjulbekk, Hjulfall, Hjulgang, Hjulgrav, Hjulkrans, Hjulkranssegment, Hjullask, Hjulmaker, Hjulpinne, Hjulring, Hjulstokk, Hjulstue, Hjulstuemur, Hjulstueovn, Holde til sumps, holdtang, Holzførster, hondrag, honkull, Horn, Hornsted, houg, hov, Hovedarm, Hovedbukk, hovedgang, Hovedgesenk, hovedsjakt, Hovedstoll, hovedstrykende, huljern, Hund, Hundefordring, Hundeløpe, Hunnring, Huntsman-metoden, huske, Hutmann, Hvelvovn, hvitkoking, Hvitmetall, Hybinettes metode , hydraulisk mørtel, Hydrometallurgi, Hydrotermal dannelse, hylster, hyttebetjent, hyttedreng, hyttedrift, Hyttefred, Hyttefredmyndighet, hytteinspektør, Hytteknekt, hyttekontrollør, Hyttekrets, Hyttemalm, hyttemester, hytteovn, hytteskriver, hyttestiger, Hyttstuggu, høflig, høve, Høyovn, høyovnsloft, Håndbjelke, håndboring, Håndfeisel, håndpukking, Håndpumpe, håndsjeide, håndspill, håndstamper, håndstein, håndstøping

*I
Ikke-mutbare mineraler, ildkongen, Ildsvaga, ilmenitt, Impregnasjon, Impregnasjonsmalm, indirekte metode, industrimineral, Innbringe, Innbrudd, Inndrift, Inndrivingsarbeid, innestå ei økt, innplanke, Innrede, Innredning, innsatsherding, Innsetter, innstemme, innstrekker, inntager, inntaking, inntrenking, inntrenkningsstue, Innveksle, Interimsprivilegiene av 1687, isbile, Isettbord

*J
Jekk, jeksel, jepp, jeppeboring, jeppehull, jern, jernausguss, jernbanesjakt, Jernbanesjakt, jernblåsing, jerndannelseshastighet, jerndepot, jernhanske, jernhytte, Jernkompaniet, Jernkontoret, jernline, jernmetaller, Jernmonopolet, jernsjakt, jernslig, jernsott, jernsten, jernstøping, Jernsu, jernsvamp, jernveier, jernvinna, Jesselliv, jig, Jomfru, jordart, junge, justisprotokoll

*K
ka, kaalelampe, kabel, Kaffeort, kahgulv, kaldbrekt, Kaldkiling, Kaldrøsting, Kaldrøstverk, kaldskjørhet, kaldskjørt jern, kaldsmiing, kaldsprekking, kalk, kalott, kalsinering, kalsineringsovn, kalv, Kam, Kamhjul, Kamp, Kamphus, Kamskjøt, kannerør, kanonjern, kanonstøping, Kapell, kapellform, Kappe, Karat, karbidlampe, karbon, karbotermisk reduksjon, karburisere, karburisering, karburit, kart, kasse, Kassebelg, Kast, Kastenflak, kastenstang, kastputt, katt, Katteskalle, kile seg ut, kilehull, Kileort, kilesump, Kilhakke, Kilhakkearbeid, Kilhammer, Kilhanske, Kiljern, Kiln, kilsenke, Kimpning, Kis, Kisavbrann, Kisforeningen av 1916, kisimpregnert, Kislinjal, Kislinse, Kismalm, Kisrøsting, kisslig, Kisstokk, Kiste, kjegleherd, Kjelmurer, Kjempefort, Kjepp, Kjernekis, Kjernerøsting, Kjernesjeide, Kjernesjeiding, kjernrensker, Kjerrat, Kjerratfelt, Kjerrathjulstue, Kjerratknekt, Kjerratslep, Kjerratstang, kjerre, kjør, Klappe skram, klaresump, klart, klassifisering, klassifiseringsapparat, klaube, klaubenledd, Klaverenne, kledning, kleinerts, Klemmerenne, kline av hullet, klippeerts, klokkebronse, klokkekiste, Klorerende røsting, Klosseverk, klot, klubb, klubbe mila, klyv, Klyvbaneslegge, knappschaftbørse, knappskap, knekt, Kneppring, kniphammer, Knudsen-, konverteren, Knudsen-prosessen, knusemaskin, knuseri, knusevalse, Kobber, Kobberavtalen, Kobberblåser, Kobberblåsing, Kobberbu, Kobberfondet, kobberform, Kobberfremstilling, Kobberglans, Kobberkis, Kobberkonge, Kobberlegeringer, Kobbermalm, Kobberoksid, Kobberoksydul, Kobberprøve, Kobberrøk, Kobbersmelter, kobberstein, kobbersteinavsølving, kobbersteinsmeltingen, kobbersteinverk, Kobberstuff, Kobbersu, Kobbersulfat, Kobbersulfider, kobbertiende, kobbertiende- og aksisekontrollør, kobbertoll, Kobberutbringende, kobolt, kofod, kokille, kokkelag, Koks, koksmasovn, kolb, kolbenaver, kolbenaver, kollergang, kolv, Komme på  kok, Komme på sjikt, Konge, Kongelig tømmerhugger, kongens myntprofitt, Kongsberg-farere, kongsbergherd, Konisk kurv, konknuser, Konsentrasjonshytte, konsentrasjonssmelting, Konsentrat, Konsumpsjon, Kontrabok, kontraproberer, Konverter, Koppstein, korholder, korn, kornmalm, korrosjonsbestandig stål, kors, Korsfløtter, Korsgjøpel, Korsstykke, Kost, kove, krafse, krake, krakhvelv, Krall, Krans, Krets, Kretsbørste, Kretsgrop, Kretskobber, Kretsløpsystem, Kretsovn, Kretssmelting, kroktang, krom, kronbor, kronejern, Krumovn, Krumtapp, Kruttpatron, Kruttsprengning, Kruttverk, Krykke, krympe, Kröckepompe, ku, Kubbestrossene, kubbfaring, Kugge, kukshandel, kulekvern, kulemølle, kuletein, Kull, kullbedd, Kullbeskikning, kullbonde, kullbrenner, kullbrennerkoie, kullbru, kullbunn, kulle, kullebunnstiger, Kullekran, kulleved, kullfat, kullfogd/kullfut, Kullgrus , Kullgutt, kullharke, kullharker, kullhus, Kullknekt, kullkurv, kullmann, kullmile, kullmilegrop, kullmål, kullplass, kullslede, Kullstubb, kulp, Kunst, Kunstbekk, Kunstblikk, Kunstbrudd, Kunstfeisel, Kunstfelt, Kunstfett, Kunstfettkokeri, Kunsthauer, Kunsthjul, Kunsthjulstue, Kunstknekt, Kunstkors, Kunstrull, Kunstsjakt, Kunstslep, Kunststang, Kunststiger, Kunstsvinge, Kunstvann, Kunstvarter, Kupellering, Kuprøs svovelkis, Kurv, Kurvbukk, Kurvhus, Kurvstokk, kutt, kux, Kvabb, kvandel, kvantile, Kvarter, Kvarts, kvikkmaskin, kvikksølv, Kvæve seg, Kvævning, Kybel, Kybeljunge, Kühnstykke, kølabrann , Kølnsk vekt, køtte, Kåpe, Kåppårkabbe

*L
labro, labyrint, Ladde paa naalen, Ladetein, lage, Lagte, Lagting, lagtro, Lakter, Lakterved, lampeheng, lancashire-smie, landmålingskonduktør, landta, lange, Langkappe, langnaver, Langskinne, langved, Langveggsbryting, las, lask, lass, lastebenk, lastokk, Lasurerts, Lattenstøter, ledesprenger, Ledigsjikt, Ledningssjakt, legering, legert stål, Leggblikk, Leggjern, leggmile, leie, Leieraffinering, leiested, Leirdriver, Leire, Leireforladning, Leirehus, Leirestamping, Leiretak, leirovn, leke, Len, Lengdelakter, Lenseverk, Lenstaker, Leschots maskin, Leske røstesengen, Lest, lettmetaller, Levererts, leverkurv, Lichtloch, liestund, Liggefyr, liggen, ligger, limstein, Linerull, Lineskive, Linetrommel, Lisbets apparat, Lisbets perforator, lisitasjon, Lispund, Lodd, Loddsjakt, Loddsynk, lode, Lokk, Lokomobil, lomprom, Lortmerra, Lufthasp, luftkompressor, lurk, lurksjern, Lutt, Luttenklammer, lykkeshake, lysbueovn, Lærbelg, lærehauer, lærling, Lødig, Lødighet, Løpe, løpe ut, løpekatt, løpestreng, løpgrein, løprenne, Løse, løsformer, løsforming, løshauer, Løsknekt, løyser, Lånesjikt, Lås

*M
Magasinbryting, Magasinstrosse, magnesium, magnetisk separasjon, magnetitt, Magnetkis, Malelegeme, Malm, malmbanker, Malmbeskikning, malmbrett, malmbro, malmbåre, malmdannende prosesser, malmet jern, malmforekomst, malmfyr, malmfæld, malmhaug, malmkibb, malmkrave, malmkropp, malmkum, malmkybel, malmløper, malmmineral, Malmprovins, malmrass, malmskovre, malmskriver, malmslager, malmslaging, malmslam, malmslede, malmslegge, malmspyd, malmsølv, malmtønne, mangan, Manhés konverter, Manhés konverterprosess, Mark, marksjeidekunst, marksjeider, marksjeidermerke, Marsauts lampe, marsmester, martinstål, maskinboring, maskinsjikt, masmester, masovn, masovnbryst, masovngang, masovnkrans, masovnmur, masovnpipe, masovnstell, masovnvinde, Materialbonde, Mating, matt, matt vær, matte, medligger, megne, meiselnaver, Meissen, mektighet, melføring, mellomgulv, mellomnaver, Mellomstoll, Mergel, merkestein, messing, metall, Metallsulfid, metallurgi, meterboring, middelerts, middelertsrust, middeljunge, Middelstoll, Midtstein, Mil, mild, mild sten, milebrenning, mileklubbe, mileplikt, miletrapp, milevrak, Mine, Mineral, Mineralforekomst, mineralisering, Mineralloven av 2010, mineralselskap, minerer, Minersjikt, mining, miningbonde, Mittel, Modelljern , modellsnekker, molybden, monomineralsk malm, motbok, Motort, Motstoll, Mueselers lampe, muffel, muffelblad, muffeltre, mulde, mulltømmer, mulltømmerovn, mulm, Mundloch, munk, Murhvelv, murleire, Murskjerm, Mutbar, Mute, Muter, Mutesystemet, Muting, Mutingsbegjæring, Mutingsbrev, Mutingsprotokoll, Mutingsrett, mutter, myntfot, myntguardein, Myntkrets, myntproduksjon, myrmalm, mølding, mølle, Mål, Månedsdag

*N
Nachseller, nakke, Nappe, nattdriving, nattsetting , Nattsjikt, nattstiger, nattstigerhus, naturlig værveksling, naver, naverboring, naverheng, naversmed, naverstang, naverstubjern, navertang, navigasjonsfordring, navigasjonsstoll, nebendrum, nedblåsing, nedfare, Nese, neuntes, NGU, nikkel, nikkelstein, Nitroglyserin, Norsk Bergindustriforening, Norsk Metallurgisk Selskap, Norske kobberprodusenters forening, Norske svovelkisprodusenters forening, Norway iron, nutebrøtt, nyre, nysølv, nødsatt jern, nøgel, Nål

*O
oksejern, oksidasjon, oljegauk, oljelampe, ombruddsort, omfare, omfaring, Omgangsort, oplagt, opparbeide, Oppfare, Oppfaren, Oppfaring, Oppfaringsort, Oppfaringssynk, Oppfordring, Oppfordringsmaskin, oppgir, opphold, Oppholdskjede, opplagt, oppløfter, oppmangle, oppmanglingsslig, oppmanglingssølv, opprede, Oppredning, oppredningsanstalt, Oppredningsmalm, oppredningsverk, opprømming, oppseer, Oppsett, oppsetter, oppsettkrafse, oppskive, Oppskiving, Oppskjerpe, oppslager, oppslagsvann, oppslå til malm, Oppstand, Opptre, opptrekker, oppøsing, Orkla-prosessen, Ort, Ortdrift, Ortfeisel, Ortfortømring, ortførst, Ortrake, osmundsmiing, Overanfall, Overbergamtet, overbergamtsassessor, overbergamtsforvalteren, overberghauptmann, overbergkommissær, overbergmester, Overblåsing, overbryst, Overdrag, Overdrager, Overfallshjul, overfare, overflateleiested, Overførster , Overgar, overkasse, overkull, Overkunststiger, overkunststiger, Overløpsrenne, overmasovnmester, Overmål, Overpoling, overprøve-underprøve, overpukkstiger, Overskytter, overslemmer, Overspreisel, overstell, overstiger, overstoss, overstykke, Overved, ovn, ovnrage, Ovnsbrudd, ovnsbryst, ovnsgalmei, Ovnsrøsting, ovnssvamp

*P
Pachucatank, pakketere, pakketerer, pakketermaskin, Pall, Palmemål, partiell røsting, Partikulærkammeret, partings, partisipant, Partisipantskap, parvende, paternosterverk, patio- prosessen, pattinsonmetoden, Peirce-Smith-konverter, Peirce-Smith-konverterprosess, pelletisering, pendelmaskin, pengemalm, pentlanditt, Pikkfeisel, Pikskifer, Pilar, pile, Piller, Pinge, Pinnehjul, pjalt, Plakat av 1725, Plakat av 1743, plan, planetmetallene, planfotslagg, Platedam, platehammer, platina, platting, Plattkobber, Pleiel, Pleielbørs, Pleieljern, Pliktbonde, Pliktkjørsel, Pliktsarbeider, Pliktsfogd, Pluggfeisel, Plugglading, Pluggskyting, plukker, Pløtz, Pole, Poling, Poltømmer, Poncelets hjul, post, Postfeisel, Postrenne, Potetfitzhemmer, pottaske, Presipitasjonsverk, primærmølle, privilegium, privilegiebrev, probenstiger, probérbly, probércentner, probere, proberer, probérgods, Probering, proberingsremedium, probérkammer, probérmester, probérnål, probérovn, probérstein, probérvekt, propp, Proppskyting, props, prospektering, proviantforvalter, provianthus, proviantskriver, prøveblikk, prøvesaks, prøveskje, puddelbolle, puddeljern, puddelstål, puddermalm, pudderpuster, pudling, pukkaksel, pukke, pukkfeisel, Pukkfeisel, pukkfelt, pukkforvalter, pukkhammer, pukkhammerhus, Pukkhjul, pukking, pukklask, pukkmel, pukksko, pukksted, pukkstempel, pukkstiger, pukkstøv, pukksøyle, pukksåle, pukktrau, pukktrauslig, pukktrausølv, pukkunderlag, pukkverk, Pulp, pulvermetallurgi, pumpebor, pumpeklaff, Pumpeknekt, pumpelengde, pumpelær, Pumperekke, pumperør, pumpesats, Pumpestang, pumpestempel, pumpestykke, pumpestøvel, Pumpesump, Pumpeverk, Pund, puntlær, Purpurmalm, pusser, pusserhus, puste, Pyrittsmelting, pyrometallurgi, pyrometer, Pyror- prosessen, Pyttseimer, Påblåse, Påblåsing, Påhugg, Påsett, Påslagsvann, påslepper, Påslippsrenne

*Q
Qbr
, qvartering,

*R
rabel, Rachette-ovn, raffinering, Raffineringsovn, raffineringsslagg, Raffinert kobber, Rakefyr, Rakett, Rakeved, raller, rapidstål, Rasbryting, raske korn, rast, rauðablástr, raudvelle, Reagens, Rebarm, recess, Redningsler, Redningsrom, reduksjon, reduksjonsmiddel, reduksjonssone, redusibilitet, Regale, Regalherre, Regulinisk, Reiel, reielbor, Reis, reismile, reisning, reitel, rekke ut, rekkeherd, rekketang, rekkherd, rekking, rekognisjon, remedium, Renkis, rennemann, rennherd, Renn-nål, rennverkesse, rensmelte, rensmelting, Rentekammeret, Repartisjon, Reserver, resolusjonsprotokoll, resson, ressonboring, Ressurser, Retirerende bryting, retorter, rett forting, retter, revirbetjent, Rigel, rikerts, rikertskove, rikovn, riksmelting, rikstein, riksølv, Ring, Ringe sjikt, ringmur, ringslig, ringstein, Rissfeisel, Rissjern, rist, ristlegging, Rittingers herd, robende ertser, Rom- og pillarbryting, Rosen, Rosenmur, Rosensetning, Rosensetter, Rosenspade, Rosenstikke, Rosensump, Rosentorv, Rosettekobber, rot, roterende herd, roteringkar, roteringsekstraksjon, rothakke, Rovdrift, rull, Rullefelt, rullesjakt, rullestag, rundherd, ruse, ruser, russeløben, rust, rute, Rutengjenger, rutil, Rygg, ryss, rystesikt, rødbrekt, rødskjørhet, rødskjørt jern, rødyrke, røkespade, rørhake, Rørosloven av 1818, Røsk, Røsking, Røste, Røsteanlegg, røstebål, Røstebås, røsteflate, Røstegods, røstegrop, Røstehus, Røsteinnretning, Røstemur, Røsteovn, Røster, Røsteseng, røsteskjerbel, røsteslig, Røsteved, Røsting, Røstvender, Røstverk, Røve, Røve bergfester, røykkammer, Røykkanal, røykslig, Røysmur, Rå bånd, rågån, råjern, råslagg, råsmelting, råstein, råsteinsrøstesmelting, råsølv, råtagang, råtagore, råtegang, rått stål, råtten  gang

*S
Sachsen-kurv
, sachsisk sjakt, safflor, saigerchart, sakkerhus, Saksisk dam, salbånd, salve, Samler, Samuelsenovnen, sandslig, sandtryb, Sats, sau, Saubar, Sauber, Saubre, Saubreknekt, Saubring, Schlägel und Eisen, schmidsk motor, Schoss, Schwamkrugs turbin, Sebastin, Seiger, Seigerbly, Seigerdyp, Seigerdørner, Seigerherd, Seigerhytte, Seigerkobber, Seigerriss, Seigersmelter, seigjern, Seigre, Seigring, Seigslagg, seil, Seilbanking, seildrum, seiltrosse, sekk, sekundært leiested, Selektiv flotasjon, selvdrag, selvgående malm, Sementere, Sementering, sementeringsovn, Sementkobber, Sementslam, Sementvann, semslær, senne, Sentel, sentrifugalpumpe, Separering, sesjon, sesjonsprotokoll, setsmaskin, Setteved, settevedtresser, settsstempel, sideanfall, sidedrum, sidegang, sidegrop, sidehull, Sideklemme, siderull, sideslette, sidestein, Sidestrosse, Sidestrossing, Sidesynk, Siemens kvantitetsapparat , Sigelfus, Sigelfushempe, siktestang, Siktestokk, Sindings metode, sindr, sink, sinkblende, sintre, Sintring, sirkelherd, Sitzort, sjakt, sjaktavsynkning, sjaktbor, Sjaktflak, Sjaktfordring, Sjakthauer, Sjakthauerfeisel, Sjakthauerformann, sjaktjernbane, sjaktmunn, Sjaktovn, Sjaktovnprosess, Sjaktovnrøsting, Sjaktrull, Sjaktskinne, sjaktskive, sjaktspiker, Sjaktstang, Sjaktstiger, Sjakttårn, sjeide, sjeidebenk, sjeidebord, sjeideerts, sjeideertsslam, sjeidehammer, sjeidehus, sjeidejunge, sjeidemannskap, sjeideplan, sjeideplass, sjeider, sjeidetrau, sjeiding, sjeldne jordarter, Sjikt, Sjiktarbeide, sjiktbunn, Sjiktfortjeneste, sjiktklokke, Sjiktlønn, sjiktmasse, Sjiktmester, sjiktregning, sjinkel, sjoða , Sjællandsk alen, Skadelig rom, skadelønn, skadestol, Skaftkile, skaksikte, Skaplag, skarn, skatsgrund, skeerven, skiktmesterregnsskapene, skiktningsgang, skiktningsmasse, skillevann, skilling, skiltskap, skiort, Skip, Skippund, skivebryting, Skivepallbryting, Skjerbel, Skjerp, Skjerpe, Skjerpefeber, Skjerpefeisel, Skjerpeprotokoll, Skjerper, Skjerperetten, Skjerpeseddel, Skjerping, Skjoss, skjær, skjære seg, skjærende, skjærende malm, skjæreverk, Skjærstein, Skjærsteinshytte, Skjærsteinsmelting, Skjærsteinsovn, skjødeskinn, skjøl, skjørknekt, skodsgrund, skodsgrundrende, Skogcirkumferens, Skogfogd, Skoginspektør, skogleie, Skorhugge, skorsteinsmile, skorte, Skovl, Skovlegang, Skovlekasse, Skram, skramhammer, skramhauer, Skramhugge, skramme på, Skrapelasting, Skrapespill, skrot, skrot og korn, skrotebeholdning, skrotmalm, Skrov, skruebor, skruebrekker, skruetrompet, Skrutapp, skrøte, skrøter, skråjern, skråplan, skurifø, skuriføbrøtt, skurveskikt, skut, skyre, skyre, skyrhull, Skyss, skyssbinge, Skyssestang, Skyssetein, Skyssfelt, Skysshull, Skysslem, Skyteblikk, Skytebomull, Skytekast, Skyteleire, skyteort, Skytepapir, Skyteplugg, Skyterør, skytesprenger, Skytety, Skytter, skålknuser, slagen malm, slagg, slaggblokk, Slaggblåsing, slaggbår, slaggherd, slagghull, Slaggkrafse, slaggkrok, Slaggløper, slaggovn, slaggperle, Slaggpotte, slaggrulling, Slaggsump, Slaggtegl, slaggvarp, slaggvei, slagjern, slagmeisel, slagstempel, slam, slamherd, slamslig, slamsump, slamtryb, slavemerke, slegel, slemherd, slemkiste, slemme, slemmebenk, slemmer, Slep, slepe seg, Slepebane, Slepesjakt, Slepesynk, slepheis, sleppe, slette, Slig, slighus, sligsmelting, sligsump, sligsølv, Slomme, slukke i stampen, slunkhull, slunkrør, slægler , Slå an, slå platt, slåer, Slåttebus, smalte, smed, smedeoppseer, smedetaxt, smedgutt, smedstabbe, smedsvenn, smelle, smeltedigel, Smeltekampanje, Smeltekis, Smeltemalm, smelteovn, Smelter, Smelteraffinering, Smelterrom, smelteskje, smeltestykke, smeltestål, Smelteutbytte, smelteverdig, smibart jern, smiða, smiðr, smie, smiebelg, Smieform, smiekullgrop, smiesse, smieste, smikull, smikunst, smørdsel, småmalm, småty, snabb, Sneppe, snoe forgiort, snu, snuer, sohlig, Soldatergravene, soldsetting, soper, soperhus, Spandreil, spannte, Speiss, Sperrespiss, Sperreverk, Sperrmål, spettrens, spikerbor, spikerhammer, spikerherd, spikersmed, spikertang, spilljern, Spindel, Spissbelg, Spissbom, spisskasser, spisslutt, spisssbom, spleiselrenne, Spleisovn, Spor, sporovn, Sporstein, Sporstift, Sportre, sprake, Sprakestein, Spreisel, Spreiselrenne, Spreisle, Spreisling, sprenger, Sprengpatron, Sprett, Sprette, Spretting, spring, springfall, Springrør, Springsten, spritse, sprøerts, Spuns, spunshull, spærverk, spårtut, staalfæld, Stabbe, stadskullebunn, Stadsmusikken, Stag, Stagbane, Staglinje, stak, Stakeisen, Stalse, stampe, stampe inn, Stampehus, stampekvern, stamper, standsøyle, stang, Stangfelt, stanghake, Stanghus, Stangjern, Stangjernsbolt, stangjernshammer, Stangjernshempe, Stangkjerrat, Stangkunst, Stanglinje, Stangrekke, Stangring, Stangsjakt, Stangstubb, Stank, Statens bergskole, staup, steði, stein, Steindam, Steinfall, Steinfeisel, Steinkast, steinkull, Steinkullsmelting, steintygger, stellkiste, stellsteinøks, Stempelfeisel, stempelklaff, Stempelkubbe, Stempelmerke, stempelpumpe, stemple, sterk rot, sterke fall, stert, stestokk, Stigbord, stiger, stigerbok, Stikk, Stikke, Stikke opp, Stikkherd, Stikkhull, Stikkjern, stikknål, stikkovn, Stikktut, Stikkøks, stillesten, stilling, stockwerksmetode, stoffe, stoffeslager, stokk, Stokkarm, stokkekast, stokkprøve, Stokkverk, Stoll, Stolldrag, Stolldrift, Stolletasje, Stollfordring, Stollførst, Stollgulv, Stollinje, stolljernbane, Stollkjerre, Stollkne, Stollmunn, Stollner, Stollort, Stollpåhugg, Stollrøsk, Stollsikt, Stollskram, Stollsåle, Stolltralle, Stolltransport, Stollutløsning, Stollvarter, Stolpe, Stopp, stoppduk, Stopper, stoppmeisel, storfavn, Storfeisel, storhammer, storjunge, storovn, storslusk, storsmelting, Stoss, stossdrift, straffpenger, straub, Strekkskrue, strekmot, strekprøve, strengtflytende, strippe, Strosse, Strosseførst, strossekam, strouf, strunte, stryke, stræver, Strøk, Strøklinje, strømapparat, Stubb, stubbherd, stubblag , Stubbsette, stuff, stuffe av, stuffhull, stuffpenger, stulstomp, Stybbe, stykkmalm, Styrefelt, Styrehus, styringsskinne, Styrter, styrtsjakt, støpegods, støpejern, støpestål, størtning, Støte, støtgitter, støtherd, støtting, støvboringshull, støvlereim, Støvplugg, Støvpukkverk, støvsikt, Støvstamper, stå på, Stående fyr, Stående knekt, stål, stålbor, Stålkiste, stålmalm, stålovn, stålsette, stålstøping, står på, ståseddel, sublimat, sublimere, subus, Sugge, sugingsekstraksjon, sugingskar, sugstang, sugstangbor, sugstanghempe, Sulfatiserende røsting, Sulfid, Sulfidmalm , Sulfidmineral, Sulu, sump, sumpeskel, sumpestokk, Sumpjern, Sumpovn, sumpslig, Suppert, svabresett, svak rot, Svartkobber, Svartkobberkonge, Svartkobberovn, Svartkobbersmelting, Svartkrutt, sveise, sveisjern, sveivebor, Sveivtapp, sverm, svette ut, svettebakke, svevende gang, Svingbom, Svinge, Svovel, Svoveldioksid, Svovelkis, Svovelkisforeningen, Svovelsyre, Svoveltråd, svæv, svømmende berg, Sylinderblåsemaskin, Sylte, Synk, Synkfeisel, Söderberg-elektrode, Söderberg-ovnen, sølvanløp, sølvbrenner, sølvfremstilling, sølvglans, sølvkammer, sølvklorid, Sølvkompaniet, Sølvkonge, sølvpost, sølvrøk, sølvstuff, sølvsulfid, sølvvent, Sølvverksdireksjonen , sømlodd, Søndags- og feriebakking, søyle, Såle, Sålebrenning, sålety

*T
ta herdsel, Takhjell, takslette, Takstrosse, Takstrossebryting, Taksynk, talglampe, talglov, tams, tappeslagg, tappestreng, Tapphull, Tapphus, Tappkiste, Tappkloss, Tappluke, Tappstokk, Taubane, teint jern, Telemarksformasjonen, tellurgull, ten, tenngate , tennkanal, teodolitt, test, Thaléns magnetometer, thomasstål, thorium, tiendeforvalter, tiendefrihet, tilfalle, tilføring, Tilføringsstrosse, Tillegg, tillægcompas, Tilslag, Tiltråkke, timpelbrøst, timpelplate, tinn, tippapparat, titan, Tjuvåk, tjære, tól, tolk, tomannsbor, tomannsbor, tomannsboring, Tomannsbår, Tomannsfeisel, Tombak, tomherd, Tomme, tommeboring, toppkoie, Toppute, traktherd, trallier, trampblester, trassmørtel, Trau, treausguss, Trebelg, trefertel, Trekile, Trekklur, Trekkort, trekkskinne, Trekull, trekullbrenning, trekullmasovn, tremannsbor, trerørboring, Trestalse, Trillebår, Trommel, trommelamalgamasjon, Trommelfordring, Trommelheising, Trommelkonverter, Troms og Finnmark bergdistrikt, Tronke, trybe, Trykker, trykkvannsdunke, Trykkvannsmaskin, trækfier, trøkker, Trøndelagsovn, trå inn, Tråhjul, Tråhjultønne, Turbin, tute, tverravbyggning, Tverrskram, Tverrslag, tverrøks, tvilest, Tvilsmalm, ty, tyfordring, Tyhundknekt, Tyhundrull, Tykast, tylomme, tylutt, Tyngdekraftseparasjon, tynnslagg, tynnslehammer, tynnsling, tysikt, Tysk hund, tysk stål, tyskherd, Tyskmalm, tysksmiing, tysksmiing smidde, Tytønne, tyvogn, tyvognkjører, tømmer, tømmerbane, tømmerkistedam, tømmermannssump, tømming, tømmmerbunn, tønne, Tønneknekt, tønnekrok, Tønneledning, Tønnesprang, tørr malm, tørring, tørrpukking, tørrveisbehandling

*U
uart, Ubyggverdig, uedel, uedelt metall, uft, uholdig, uholdig stein, Ukesbruk, Ulm, ultramarin, underbergamtet, Underblåsing, Underfallshjul, underfare, underkasse, Undermål, Underpoling, underslette, understell, understiger, understoss, understykke, Undersøkelsesarbeide, Undersøkelsesrett; Undersøkelsesstoll, ung berggesell, Ungarsk hund, ungarsk pukking, Unggesell, ungknekt, uran, Ustrekning i felt, Utblåsing, utbytte, utfare, Utfordring, utgløding, utgående, utkile, utlenke, utlenkingsort, utlenkning, Utluting, utmuring, Utmål, Utmålsforretning, Utmålsprotokoll, utpukking, Utslag, utslaging, Utslagshammer, utslagsrenne, Utslagsspett, Utstikking, utstrekning i felt, Utstrosse, Utstrossing, utstukken malm, utveksle, Utvinningsrett, utvise, utvising, uty 

*V
vagg, vallonsk masovn, valonsmiing, Vals, valseknuser, vanadium, Vangjern, Vangjernsbolt, Vangjernsring, vangrute, Vann- og tygjøpel, vanndrektig , vannform, Vanngjøpel, vannhammer, Vannhjul, Vannhjulsump, vannhull, vannknekt, Vannkunst, vannlutt, Vannrenne, Vannrøsk, Vannstoll, vannstråle-elevator, Vannsøylemaskin, vanntrommel, Vanntønne, vannvekt, vardam, varmetang, Varmkiling, Varsleknekt, Varte, Varter, Varting, vaskarryss, vaskebenk, vaskeertssikt, vaskejunge, Vaskemalm, vaskeri, vasketrommel, vasking, Vaskis, Vasshund, vasshøl, Vederlag, vedfyr, Vedlakter, vedslede, vedstuss, Vegetasjonsbakking, vekk, vekke, vekken, Vektkiste, vella, velle, velljern, Vendebukk, Vendehake, Venderøsteanlegg, Venderøsting, Venderøstverk, vendeturbin, Vent, Ventefeisel, Ventehob, Verk, verkbly, verkpanne, verkskorp, verkstein, Vettersatz, Viertellakter, Vierung, vigge, Vinde, Vindfang, vindfanger, Vindgjøpel, Vindkasse, Vindkunst, vindovn, Vinkelstasjon, vinkelviser, vippebjelke, Virkningsgrad, visker, vismut, Vitriol, Vitriolverk, Vorte, Vær, Værdør, Værlutt, Værmaskin, Værovn, Værveksling, Værvekslingsort, Værvekslingsstoll, vårjernvinna, våtveisbehandling

*W
wartpenger, wasservåge, Waterjacket-ovn, Wedgeovn, Wehr, Weilarbeide, Westlys smelteovn, Westmans malmrøstovn, Widder, Widholms blåsebelg, wire, wolfram 

*X
Xantat-reagens

*Z
Zeche, zerrenner, Zubusgruve, Zugang, zurenner


Ønskekvist, øregrundsjern, Ørter, Ørterhammer, Ørterpenger, Ørterstål, Ørting, øsehjul, Østlandske bergdistrikt, Øverst i skjemaet, Øye, Øynhausens frittfallsbor


åpen kløft, År og dag, årgangsverk, årlag