21. H. STIKKORDLISTE

Denne stikkordlisten gir referanser til de forskjellige kapitler og underkapitler der stikkordet finnes. Etter at man har fulgt lenken til kapittelet, evt. underkapittelet merket med A, B osv, finner man stikkordet ved å bruke Søk- funksjonen (i Word CTRL +F). 

            Der stikkordet ikke er et direkte søkbart ord, oppgis det kapittel hvor saksforholdet omhandles. Likeledes angis kapittel (med *) der behandlingen av et emne er samlet i et eget kapittel.  

 

Kapitler det henvises til i Del 2.

12. Metallene. historie, produksjon og produkter

https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/12.-METALLENE

 

13. Jernvinna.

https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/13.-JERNVINNA

 

14. Noen ikke-metalliske mineralressurser https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/14.-NOEN-IKKE-METALLISK-MINERALRESSURSER

 

15. Skogen og bergverkene https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/15.-SKOGEN-OG-BERGVERKENE

 

16. Hvor kom bergmennene fra? (Under arbeid)

 

17. Kunnskapsgrunnlaget  (Under arbeid)

 

18. Mineralgrunnlag og geologi  (Under arbeid)

 

19. Oversyn over norsk bergverkshistorie

            19A. Stat og styring

            https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/19.-A.-STAT-OG-STYRING

 

            (Øvrige kapitler under arbeid) 

 

20. Tillegg

            20A. Smeden og smia

            https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/20.-A.-SMEDEN-OG-SMIA

20B. Trekullproduksjon, kullbrennerliv og trekullkjøring

https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/20.-B.-TREKULLPRODUKSJON-KULLBRENNERLIV-OG-TREKULLKJ%C3%98RING     

            20C. Metall og mynt  (Under arbeid)

            20D. Kulturvern ved bergverk  (Under arbeid)

 

21. Tabellarium

            21E. Enhetsmål og forholdsmål

https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/21.-E.-ENHETSM%C3%85L-OG-FORHOLDSTALL

 

STIKKORDLISTE. DEL 2.

Av tekniske grunner fungerer p.t. ikke lenkene. Du må derfor gå til de forskjellige dokumenter manuelt.


A/S Nikkel og Olivin 12B

A/S Sydvaranger - 12B

administrativ myndighet – 19A

Akersberg sølvgruve - 12A; 12B

alen  - 21E

alkymistene 12B

alluvialt gull - 12B

alpakka 12B

aluminium (*Aluminium – egenskaper, forekomster, produksjon, bruk, verk) 12C

amalgam - 12A

amalgam-metoden - 12A

Anker, Carsten - 12B

anløping – 12B; 20A

antimon (*Antimon - produksjon, forekomster, egenskaper, bruk, verk) 12C

apatitt – 14

arbeidsmetall - 12B

arendalsfeltet - 12B

arendalsmalmen - 12B

arsen (*Arsen - egenskaper, forekomster, produksjon, bruk, verk) 12B; 12C

avblying 12B

avdriving - 12A

Bamle nikkelverk 12B

Barbo jernverk  - 19A; 12B

basemetall - 12A

bergfrihet -19A

bergmester – 19A

bergmåned - 21E

Bergordinansen av 1683 - 19A

Bergseminaret - 12A

bergsmed - 12B

bergsmed – 20A (*Bergsmeden)

bergverksadministrasjon - 19A

bergverkslovgivning -19A (*Lovgivning)

bergverksoffensiv – 19A

bergverkspolitikk – 19A (*Politikk…og flere steder)

bessemering (av kobbber) - 12A

Bessemerprosessen - 12B

betjent – 19A

Bidjovagge kobberverk - 12B

Birtavarre kobberverk - 12A; 12B

bladtapp -- 12B

Bleikvassli - 12A; 12B

Bleka gullgruve 12B

blesterjern – 13

blesterovn  – 13

blestring (prosess) – 13

blikksølv - 12A

bly -- 12A

bly 12B (*Bly)

blyglans 12B

blysmelting - 12A

bløtt stål - 12B

blåsebelg (blesterovn) – 13

blåserørprøven - 12A

blåsing - 12A

Boliden Odda AS (sink) 12B

Bolvik jernverk – 12B; 15;

bornitt - 12A

brannsølv - 12A

brilledukat - 12B

bronse - 12A 

bronsealderen – 12A; 20A

Bråstad - 12B

bygdesmier – 20A

Bærums verk – 12B; 15

Bømlo - 12B

centner - 21E (vektmål)

cirkumferens – 15; 19A

cirkumferensbonde - 19A (*Tilfellet Froland jernverk)

cirkumferensstridigheter - 15

cyanid-metoden - 12A

Dalen molybdengruve 12B

den tyske metode (fersking) - 12B

Det nordenfjelske bergamt – 19A

Dikemark jernverk - 12B

direkte metode/ettrinnsprosess -13

Direktoratet for mineralforvaltning -19A  

Dragehullene - 12A

drept (stål) -12B

Dunderlandsdalen - 12B

Dunker, J. F. W 12B

dvergene (gode smeder) – 20A

dømmende myndighet -19A

edelmetall - 12A

Egeland jernverk - 12B

Eidsfos jernverk – 12B; 15

Eidsvold gullverk  - 12B; 19A

Eidsvold jernverk - 12B

Eiker 12B

elektrisk jernsmelting - 12B

elektrolyse 12A; 12B

elektrostålprosessen - 12B

Engebøfjellet 12B

Engelstadvangen sinkgruver 12B

Englisdahls grafittverk – 14

enmannsboring - 12B

Ertelien - 12B

Espedalen nikkelverk 12B

Espeland 12B

ettrinnsprosess/direkte metode -13

Evenstadovnen – 13

Evje nikkelverk 12B

favn - 21E (vår tid)

favn, lakter, kost - 21E (rommål)

fellujern (jernvinneprodukt ) – 13

femtrinnsprosessen - 12A

Fen - 12B

Feragen 12B

fersking - 12B

finbrenning - 12A

finger - 21E (lengdemål)

Finnmarksvidda - 12B

flammeovn - 12A

flotasjon 12B

 flotasjonsanlegg - 12A

flussmiddel - 12B

Folldal - 12A; 12B

fornikling 12B

forordninger -19A

Fosdalens jernverk - 12B

fosforholdig malm - 12B

Fossum jernverk – 12B; 15

fot - 21E

Frihetsgudinnen - 12A 

Fritzøe jernverk  – 12B; 15; 19A;

Froland jernverk  - 12B; 19A (*Tilfellet Froland jernverk)

fyrsetting 15 19A

Fæøy nikkelverk 12B

galvanisering 12B

gamle norske mil - 21E (lengdemål)

gamle norske pund - 21E (vektmål)

gamle norske skippund - 21E (vektmål)

garing - 12A

garkobber - 12A

gedigen/gedigent - 12A

Generalforstamtet – 15

geverkere – 19A

Gilchrist, Sidney  - 12B

Glomsrudkollen sinkgruver 12B

grafitt – 14

gran - 21E (gullvekt)

gran/gren - 21E (sølvvekt)

gren - 21E (gullvekt)

Grong kisgruve - 12B

Grong-loven – 19A

Grua blyverk- 12A; 12B

gull - 12B (*Gull)

gull (*Forekomster, produksjon og gullsmelting) -12B

Gursli molybdengruve 12B

Göranson, Göran F. - 12B

Hadeland (jern, sink) - 12A

Hadeland sinkgruver 12B

Hakadal jernverk - 12B

hallmarking - 12A

 hammergar - 12A

hammergaring - 12A

Hassel jernverk - 12B

hematitt/blodstein - 12B

herdbart stål – 20A

hestelass - 21E (vekt)

Hisø gullgruve  - 12B; 19A

Hisøy sølvverk - 12A

Hitra sølvverk - 12A

Hosanger nikkelverk 12B

hundelass (tysk)  - 21E (vekt)

hundelass (ungarsk) - 21E (vekt)

Huntsman, Benjamin - 12B

Hybinettes metode 12B

hyttefredmyndighet – 19A

ilmenitt 12B

innlegering - 12A

Interimsprivilegiene av 1687 – 15, 19A 

J. Knudsens sølvverk - 12A

Jennestad grafittgruver - 14

jern - 12A; 12B (*Jern)

jern (egenskaper) - 12B (*Egenskaper)

jern (fremstilling av) - 12B (*Fremstilling av råjern og smijern)

jern (produkter, bruk) - 12B (*Produkter…)

jern (som nyttemetall) – 12B (*Innledning); 20A

jernalderen – 12B20A

Jernkompaniet – 15; 19A

jernmalmforekomster - 12B (*Malmforekomster)

jernverkskrise (rundt 1870) - 12B (søk kollaps)

jernvinna  - 12B; 13; 20B

juksegull/tombak - 12A

kamp - 12A  

karat - 12B; 21E (gullvekt)

Kings Bay Kull Kompani A/S – 14

kjede - 21E (lengdemål)

kjernesjakt (blesterovn) – 13

kløvlass - 21E (vekt)

Knaben molybdengruve 12B

Knudsen-konverteren -12A

kobber (*Egenskaper) - 12A 

kobber (*Forekomster, verk og gjenvinning) - 12A

kobber (*Produkter. Bruk) - 12A

kobber (*Smeltingen) - 12A

kobber (elektrolytisk raffinering) - 12A

kobber (forurenser;*Egenskaper) - 12A

kobber (utluting av) - 12A

kobberglans - 12A 

kobberkis - 12A

kobbersulfat - 12A

kobolt - 12B (*Kobolt)

kokstønne - 21E (vekt)

Kolsvik gullgruve - 12B

Komagfjord-Repparfjord - 12B

kongen som eier/driver av bergverk (helt eller delvis) – 19A (*Kongens direkte engasjement (gir en oversikt))

kongen som gründer – 19A

Kongsberg jernverk  - 12B; 19A

Kongsberg Sølvverk - 12A (*Kongsberg Sølvverk; sølvfremstillingen); 12B; 19A (sølvfunnet og grunnleggelsen *Kongens direkte engasjement);15 (*Setteved); 20A (*Bergsmeden); 20B (*Produksjon)

kongsbergsk Tønnemaal – 20B (*Kullkjøringen)

Konnerudverket - 12A; 12B

konverter  - 12A - 12B

Kopperåa (smelteverk) - 12A

kost, lakter, favn) - 21E (rommål)

Kristiansand Nikkelraffineringsverk 12B

krom  12B (*Krom/*Historikk, egenskaper og forekomster/*Kromutvinning i Norge/)

Kronens kobberberg - 12A

krumtapp - 12B

kuleprøven - 12A

kull (mineralsk) – 14

kullbrenner  – 15; 20B

kullbrennerkoie  - 20B (*Kullbrennerliv)

kullbrennerliv – 20B (*Kullbrennerliv)

kullbrennerlønn - 20B (*Kullbrennerliv)

kullebunn – 20B

kulleved - 21E

kullhus – 20B

kullkurv - 21E

kullmile – 20B

kupellering - 12A

Kvannfjell - 12B

kvarter - 21E (lengdemål)

kvikksølv - 12A

Kvikne kobberverk  - 19A; 12A 

Kvina molybdengruve - 12B

kølnsk vekt - 21E (gull- og sølvvekt-system)

Laksådalen/Oterstrand molybdengruve - 12B

lakter, favn, kost - 21E (rommål)

lancashiremetoden/lancashirefersking - 12B

Landfald molybdengruve - 12B

Langøy - 12B

lass trekull - 21E (vekt)

LD-prosessen - 12B

legering - 12A

len - 21E (lengdemål)

lengdelakter - 21E

Leren kromfabrikk - 12B

Leren valseverk - 12A

Lesja jernverk - 12B; 15

lest - 21E (rommål)

Lilleåleiden nikkelgruver - 12B

Lindvikskollen rutilgruve - 12B

lispund - 21E (vektmål)

Listulli arsenkisgruve - 12C

lodd - 21E (sølvvekt)

Longyearbyen – 14

luppe (jernvinna) – 13

lødighet -- 21E

Løkken kobberverk - 12A

magnesium - 12C (*Magnesium)

magnetitt - 12B

malm til kull (frakt) – 15

malmleting  - 19A (Jfr. også kap. Jeg fant, jeg fant i Del 1 (boken).

malmtønne - 21E 

mangan - 12C (*Mangan – egenskaper, produksjon, forekomster, bruk, verk)

manganknoller - 12A

mark - 21E (sølv- og gullvekt)

masovn –12B (*Fremstilling + flere steder); 15

medligger – 20B

merkantilisme – 19A

metall 12A (*Innledning: behovet for/bruken av/egenskaper/metaller og symbolspråk)

meteorittmetall/meteorittjern - 12B

Modum Blåfarveverk  - 12B; 19A

Mofjellet - 12A; 12B

Moisesberg - 12B

molybden - 12B (*Molybden/*Egenskaper og bruk/*Forekomster, gruvedrift og konjunkturer)

Moss jernverk - 12B; 15

Mostadmarken jernverk - 12B

myrmalm - 13 (*Myrmalmen og flere steder); 12B

mønstersmidde sverd – 20A

Mørland jernverk - 12B

Måløy nikkelgruver - 12B

nikkel (*Nikkel/*Bruk/*Forekomster, gruvedrift og utvinning) 12B

niob - 12C (*Niob)

Norsk jernverk - 12B

Norway Iron - 12B

Norzink - 12B

nysølv - 12A; 12B

Næs Jernverk  – 12B; 20B

Næs jernverksmuseum - 12B

Odal jernverk - 12B

Oftenåsen (sølvgruve) - 12A

omlegging av den sentral bergadministrasjonen  - 19A (*Nye tider)

Oppdal - 12B

opphevelse av bøndenes arbeids- og leveringsplikt -19A (*Nye tider)

oppløfter - 12B

oppslager - 20A

Oscar Gold Mining Company - 12B

Overbergamtet – 19A

ovnsgalmei - 12B

palm - 21E (lengdemål)

patio-prosessen - 12A

pengeenheter i Norge fra 1514, se http://www.norges-bank.no/Statistikk/Priskalkulator/Pengeeiningar-i-Noreg-fra-1514-/

pentlanditt - 12B

poling - 12A

preferansepolitikk – 15; 19A

privilegiebrev – 19A

probering - 12A

pund - 21E (vektmål)

Rana Gruber - 12B

redskapskultur - 12A

regale/bergregale – 19A

regalherre – 19A

regalretten – 19A

reismile – 20B

Rendalsvik grafittverk – 14

rennverk - 12B

Rentekammeret - 19A

Repparfjord kobberverk - 12A

rettslige forhold - 19A (*Rettslige forhold)

Ringerike nikkelverk - 12B

Romsås nikkelgruver - 12B

rustfritt stål - 12B

rutil - 12B

Rødsand ilmenitt- og vandium gruver - 12B, 12C

Rødsand jernverk - 12B

Røros – 19A (underrett *Rettslige forhold); 12A

Røros-loven  -19A

Rørvik molybdengruve - 12B

røsteved – 15 (*Røsteved og flere steder); 21E

Røysåsen molybdengruve - 12B

råjern – 12B; 13;

Rånå nikkelverk - 12B

råsmelting - 12A

råstein - 12A

saksiske mål - 21E (etter Agricola, ca 1550)

Salangen jernverk - 12B

sammensatte malmer - 12A

Samsberg - 12A; 12B

Saude sinkgruver - 12B

Schweigaard, Anton Martin – 15

seigring - 12A

Selbu kobberverk - 12A

sementeringsovn - 12B

sementstål - 12B

Senja Nikkelverk 12B

setteved – 15 (*Setteved og flere steder); 19A; 21E

Siemens-Martin prosessen - 12B

Sigdal nikkelverk - 12B

sink  - 12B

sinkblende - 12B

sjeldne jordartsmetaller –  12C REE (*REE – egenskaper, produksjon, forekomster, bruk, verk)

Sjøholt jern- og titangruve - 12B

Skaland Grafitverk A/S – 14

skippund - 21E (vektmål)

Skjoldavik molybdengruve - 12B

skjærsteinsmelting - 12A

Skorovas kisgruver - 12B

skutteruditt  - 12B

slaggrop (blesterovn) – 13

smalte - 12B

smeden - 20A

smia – 20A (*Smia)

smiavl – 20A

smibart (jern) -12B

smijern (produksjon av) - 12B (*Smijern)

Snarum koboltverk - 12B

stangfelt - 12B

stangjern - 12B

statens mineraler 19A 

statsomsorg - 19A

stattholderen -19A

Stiftelsen Modums Blaafarveværk 12B

Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) – 14

storfavn - 21E (rommål, Bærums verk)

storfavn - 21E (vår tid)

straffebestemmelser – 19A (*Lovgivning)

strek - 21E (lengdemål)

strekprøven - 12A

støpejernsbroer - 12B

stål - 12A - 12B (*Stål/*digelstål/*Egenskaper/*Fremstilling. Produkter. Bruk)/*sementering)

stål (klassifisering) - 12B (Søk Stål og stål)

stålbor - 12B

Sulitjelma - 12A; 12B

svartkobbersmelting - 12A

Svenningdal sølvverk - 12A

sykt jern - 12B (*Innledning)

Søderberg-elektroder - 12B

Søderbergs kontinuerlige elektrode - 12A

Søftestad - 12B

sølv - 12A (*Sølv/*Egenskaper/*Forekomster, verk og gjenvinning/*Probering og kupellering/*Produkter. Bruk. Utvinning/*Sølvutvinning ved elektrolyse/*Utvinning

sølvfunnet  i Sandsvær – 19A (*Kongens direkte engasjement)

sølvgehalt - 12A

Sørumsåsen molybdengruve - 12B

Søve - 12B

Søve niobgruver 12C

Tellnesforekomsten - 12B

Thomas, Sidney - 12B

thorium 12C (*Mangan – egenskaper, produksjon, forekomster, bruk, verk)

tiende – 19A

Tinfos jernverk - 12B

tinn - 12A; 12C (*Tinn – egenskaper, produksjon, forekomster, bruk, verk)

titan - 12B (*Titan)

Titania A/S - 12B

Tjeldbergodden - 12B

tombak - 12B

tomme - 21E

Totenåsen - 12B

Trakenberg - 12A; Trakenberg 12B

trekull – 15 (*Trekull/*Enhetsmål); 12B; 19A; 20B

trekullbrenning (omfang) – 15

trekullforbruk – 15 (*Trekull og flere steder)

trekullproduksjon – 20B (teknikk, brennere, årsrytme, treslag, arbeidsdagen mm.)

trevirke (forbruk av) – 15 (*Trekull)

trillebårlass  - 21E (vekt)

troy-vekt - 21E

Tverrfjellet kisgruve - 12B

tynsling/arbeidsherding - 12B

Tysland-Hole ovnen - 12B

tømmer - 12B

tønne - 21E (malm; trekull)

Ulefos jernverk - 12B

ULFBERHT- sverd - 20A

Underbergamtet på Kongsberg – 19A

underrett - 19A

uran -12C (*Uran – egenskaper, produksjon, forekomster, bruk, verk)

vanadium -12C (*Vanadium – egenskaper, produksjon, forekomster, bruk, verk)

varmforsinkning - 12B

vassmerr (gå) – 20B

Vaterfjord/Vatterfjord molybdengruve - 12B

Vats urangruver - 12C

vedslede  - 21E (volum/vekt)

Verdalen nikkelverk - 12B

verk - 12A

verkbly - 12B

Vigelands jernverk  – 15

Vigsnes kobberverk/Visnes kobberverk - 12A

vismut - 12C (*Vismut – egenskaper, produksjon, forekomster, bruk, verk)

Volund  - 20A

våtveismetode - 12A

wehr - 21E (lengdemål)

wolfram -12C (*Wolfram – egenskaper, produksjon, forekomster, bruk, verk)

Ødegården verk – 14

ønskekvist – 19A

Ørsdalen wolframgruver - 12C

ørterpenger – 20A

Åmdal kobberverk - 12A

Årdal kobberverk - 12B; 19A