TIDSTABELL

LES DETTE FØRST

TIDSTABELLEN inneholder tidfestede opplysninger om viktige hendelser først og fremst fra norsk bergverkshistorie etter år 1500. I tillegg tas med noen spredte opplysninger fra andre land og fra tidligere tider i norsk historie, bl.a. om jernvinna.

 

TIDSTABELLEN bygges ut når nye opplysninger tilkommer.

 

Det oppgis ikke kilder i tabellen. Kontakt undertegnede via Kontakt meg siden hvis det er ønske om kildeangivelse for en gitt opplysning.

 

Henvisningen ”Se Del1 (boken)…” viser til bokdelen av dette prosjektet med tittelen Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie. Lenker går til sider på dette nettstedet.

 

Av tekniske årsaker er tabellen delt i to.

 

Håper du finner TIDSTABELLEN nyttig!

 

Per R. Mikkelsen

 

 

1. Førhistorisk tid tom 1700-tallet

2. 1800-, 1900- og 2000-tallet