NLI

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)

 

NLI har et stort bibliotek med lokalhistorisk litteratur.  Det foreligger ikke søkbar database inn mot biblioteket (2010). De låner heller ikke ut bøker, slik at disse må leses på stedet. Instituttet er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket i gamle Universitetsbibliotekets bygning ved Solli Plass

Instituttet driver nettstedet

- http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside

Her kan du bl.a. finne:

- Norsk historisk leksikon

- http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Bibliografi

Her kan du bl.a. finne:

Bibliografier for lokalhistorisk litteratur for mange kommuner

Bibliografi for lokalhistoriske tidsskrifter i Akershus og Østfold

- http://www.lokalhistorie.no/kilder_litteratur/baser/sok4.php

Her kan du bl.a. finne:

Bibliografi over magistergradsavhandlinger, hoved- og mastergradsoppgaver fra historiefaget og tilgrensende fag ved universitet og høgskoler.

- http://www.lokalhistorie.no/kilder_litteratur/kilder_liste.html

Kataloger og andre hjelpemidler til kildesøk (trykte og/eller nettilgjengelige)

Her kan du bl.a. finne:

Kataloger som omfatter mer enn en arkivinstitusjon

Kataloger over arkiver i Riksarkivet

Kataloger over arkiver i statsarkivene

Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år.