Vitriol

 

Eldre betegnelse for sulfater av sink (hvit v.), jern (grønn v.) og kobber (blå v., se kobbersulfat).

 

Det ble i alt anlagt fire kobbervitriolverk på 1600-, 1700- og 1800-tallet, se vitriolverk.

 

Varia:

- Vitriolholdig vann virker konserverende, 'livet stopper opp'. I Falun ble en forulykket ung mann, Mads, kjent fordi han så helt uberørt ut da man tok ham ut etter 21 år i vitriolholdig vann. Han ble i samtiden endog omtalt som et mineral.[1]

- Fra utenlandsk litteratur er det kjent at 'vitriololje' eller bare 'vitriol' lenge var en betegnelse på svovelsyre. Det er ikke kjent hvorvidt dette var vanlig også i Norge. 

Fotnoter

1. Museichef Daniels Sven Olson, Gruvmuseet Falu gruva. Seminar Røros 25.9.09.