Reis

Reis/høggerlass

 

Betegnelse på en viss mengde hugget, tilkappet kulleved, lunnet for tørking.

 

Stokkene, kappet til ca 3 m lengde ble lunnet i sneplogform med rotenden korsvis i spiss til 3 alens (~1,90m) høyde.

 

Varia:

- Hugging av kulleved foregikk om våren. Stokkene ble barket rundt hele eller deler av stokken. Man måtte være ferdig før slåttonna, ellers ville ikke tømmeret tørke tilstrekkelig før kullbrenningen tok til. Arbeidet pågikk gjerne fra grytidlig morgen til seine kvelden med en pause midt på dagen.

- Det er sagt at det var en skam om en ikke klarte 10 ’høggerlass’ om dagen. En historie går på at to arbeidslag hogg om kapp. Det ene laget besto av far og sønn. Brått felte sønnen en diger gran over far sin så han lå fastklemt med greiner som stakk inn i ham både her og der. Gutten sprang og skulle hjelpe far sin, men faren svarte: ”Høgg du som orker å høgge, jeg skal nok komma laus.”