Kamp

Kamp/kampverk

 

Avfallsprodukt etter utluting av skrov etter Sindings metode eller etter kaldrøstingen.

 

K. ble lagret i buer, kalt kamphus, langs veiene i Røros-området i påvente av vårløsningen. Da ble det strødd på veien som et middel til å forsere issmeltingen.

Avfallet fra Sindings metode var et rødt, finkornet jernsoksid.[1] K. etter kaldrøstingen kan i dag finnes ved alle anlegg (hytter og gruver) der det foregikk slik røsting.[2]

 

Fotnoter

1. Espelund 2005(229):165
2. Truls Gjestland. Pers. medd. 09.01.09.