Dokimasi

 

Analytisk undersøkelse av metallinnholdet i malm.

 

For kvantitativ analyse brukes både tørrveis (smeltebaserte) metoder og våtveismetoder (via oppløsninger o.l.).

For dokimatisk undersøkelse av sølv, se kupellering.

 

Varia:

- ’Dokimasi’ kommer fra gresk dokimasia som betyr undersøkelse. Enhver som skulle inneha et offentlig verv i det gamle Athen, måtte gjennom en dokimasi for å undersøke om han var formelt kvalifisert før han kunne tiltre stillingen. Undersøkelsen foregikk gjerne for en domstol. Det var også aktuelt å gjennomføre dokimasi for personer som ønsket å inneha et privilegium, eller som skulle opptas som borgere av byen. Det medførte ingen straff å ’stryke’ utover at man ble diskvalifisert til stillingen/posisjonen man søkte. Annerledes da for de som opptråde som offentlige talere. De ble prøvd på etterhånd for en domstol og risikerte straff.