Verk - totalt antall

Hvilke verk som skal anses ’verdig’ til nærmere omtale, må bygge på skjønn. Det vil alltid være et spørsmål om hvor grensen skal trekkes mellom de utallige gruver og mer forsøkspregede tiltak som er registrert i litteraturen, og de som kan få plass i et prosjekt som dette.[1] Opplysninger/anbefalinger om verk/gruver som burde være med, mottas med takk. Listen vil bli justert ettersom ny informasjon kommer til.

 

For en oversikt over ferdige verksbiografier, se siden Verksbiografier.

 

 

 

Verk/gruveforetak

under arbeid

Ferdig skrevet

Jern-

54

 

Kis-

38

1

Kobber-

93

4

Nikkel-

16

 

Sølv-

13

 

Øvrige

59

1

TOTAL

273

6

 

 

Total verk og gruver under arbeid + ferdig skrevet= 279                                                    

 

 

Fotnoter

1. Her kan bl.a. vises til Steinar Foslie Syd-Norges Gruber og malmforekomster. NGU nr. 126, 1925, og Arth. Poulsen Norges gruver og malmforekomster II Nord Norge. NGU nr. 204, 1964. Summen av gruver og malmforekomster i disse arbeidene kommer opp i 2241. Av disse er ca 11 % foreløpig planlagt for nærmere omtale.