Trafikkdata

Perioden 13. mars 2012 - 15. sept. 2013

 

 

Totalt antall besøk : 10956

 

Unike besøkende   :   7562

 

Ant. besøkte sider  : 42392

 

Gj.snitt sider pr besøk: 3,87

 

Gj.snitt besøkstid         : 3,09