Bergverksnettverket

Bergverksnettverket er et nasjonalt nettverk for museer med bergverk som interesseområde.

 

Nettverket har i dag (2016) 21 museer fra hele landet (inkl. Svalbard Museum) som medlemmer.

 

Vil du vite mer om deltakere og aktiviteter, se Norsk Bergverksmuseums informasjonsside

http://norsk-bergverksmuseum.no/om-bergverksnettverket/

eller kontakt

 

Per Øyvind Østensen (konservator/koordinator for Bergverksnettverket)

Tlf.: 919 13200

E-post: poo@bvm.no