ABC Info Oppslagstavle

Denne siden kan du/din forening/den institusjon du arbeider ved bruke til å henge opp informasjon om alle slags arrangementer og tiltak med et bergverkshistorisk innhold. Det kan være opplysninger om møter, kurs, ’dager’/tradisjonsmarkeringer, informasjon om kulturvernhistoriske tiltak som planlegges, eller som er gjennomført, det være seg på bygninger, maskiner, ovner, infrastruktur eller annet.

 

'Oppslagstavle' har som ambisjon å være en nasjonal informasjonsbank for det som skjer på det bergverkshistorisk felt. Ved jevnlig oppdatering av innholdet kan det gjennom banken spres aktuell, nyttig og spennende informasjon både til den interesserte allmennhet og til folk som er engasjert i arbeid og innsats på området. Det er også tanken at slik informasjon kan bidra til nettverksbygging og til markedsføringen av publikumsorienterte tiltak.

 

Også annen type informasjon som passer på en oppslagstavle, kan føres opp, så som tips om bøker, gjerne med anmeldelser, skrifter og enkeltstående artikler med bergverkshistoriske temaer.

 

Stoffet må sendes elektronisk og være klart til innliming. Kort, gjerne fengende, overskrift på oppslaget må følge med til bruk på forsidens innholdsliste. Send til per@bergverkshistorie.no.
Oppslaget gis en egen side.
Navn på avsender med telefonnummer og e-post må følge med. Oppgi også en dato for når oppslaget skal tas ned.
Oppføringen er gratis.

 

For informasjon om litteratur, artikler mm med et bergverkshistorisk innhold kan for øvrig vises til Norsk Bergverksmuseums bibliografier for årene etter 1970. 

http://bergverk.preform.no/Uploads/Attachments/BVM-bibliografi-1970-1990.pdf

http://bergverk.preform.no/Uploads/Attachments/BVM-bibliografi-1991-2003_.pdf

http://bergverk.preform.no/Uploads/Attachments/BVM-bibliografi-2006-_pdf.pdf