ABC INTRO ANVENDTE KILDER OG LITTERATUR

Denne siden gir en oppdatert oversikt over alle trykte og mange av de digitale kilder som er registrert under arbeidet med nettstedet. Det aller meste av materialet finnes i 'Litteraturliste', mens gruppen 'Leksika-ordbøker' er samlet for seg. For å fylle funksjonen som kildesamling for leseren, ville en ytterligere tematisering/inndeling av kildekorpus vært ønskelig, men må utstå inntil videre grunnet den generelle ressurssituasjonen i prosjektet.

For opplysninger om kilder, vises forøvrig til sidene Kilder til bergverkshistorien.